MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - budynek Basenu Miejskiego (OSiR w Wołowie)
ul. Panieńska 4, 56 – 100 Wołów
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Środa: od godz. 09.00 do godz. 13.00
Czwartek: od godz. 12.00 do godz.16.00
Piątek: od godz. 09.00 do godz. 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w w/w punkcie przez radców prawnych i adwokatów.
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o charakterze mobilnym
 
Dni i godziny otwarcia:
ul. Kościuszki 27, 56- 100 Wołów (przy PCE i PPP w Wołowie):
Wtorek: od godz. 08.00 do godz.12.00 - dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Środa: od godz. 15.00 do godz.19.00
 
Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (przy GOPS w Brzegu Dolnym):
Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 15.00
Piątek: od godz. 11.00 do godz. 15.00 - dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 
Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w w/w punkcie przez adwokatów, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w punkcie przez doradców obywatelskich.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY TERMINU WIZYTY:
pod numerem tel. 071 380 59 08, 071 380 59 01
lub mailowo e-mail:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WOŁOWIE


INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+), NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY ORAZ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” BĘDĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE CODZIENNIE OD 1 SIERPNIA 2019r. W SIEDZIBIE OŚRODKA PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 6 POK. nr 4 (I PIĘTRO) W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

 • PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

  w godzinach od 7:30 do 15:30

 • WTOREK

  w godzinach od 8:00 do 16:00.

W związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną od 01.07.2019r. za pomocą:

 • Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem tzw. emp@tii,

 • bankowości elektronicznej,

 • PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W razie wątpliwości i pytań związanych z wejściem nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego prosimy o kontakt telefoniczny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie:

fundusz alimentacyjny: 71 777 61 32, 71 777 61 33

świadczenia rodzinne: 71 777 61 36, 71 777 61 37

świadczenia wychowawcze (500+): 71 777 61 34, 71 777 61 35

świadczenie „Dobry start”: 71 777 61 44.


Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

ZMIANY W RZĄDOWYM PROGRAMIE RODZINA 500+ OD 1 LIPCA 2019r.

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE
INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 SIERPNIA 2018r. W NASTĘPUJĄCE DNI  :

WTOREK   w godzinach od   8:00 do 16:00
ŚRODA      w godzinach od   7:30 do 15:30
PIĄTEK     w godzinach od   7:30 do 15:30

Wnioski dostępne będę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i na stronie internetowej www.mops.wolow.pl. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście (pok. nr 9 i 10 parter MOPS Wołów ul. Trzebnicka 6) lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić internetowo od 01.07.2018r. wykorzystując:

 •     ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
 •     bankowość elektroniczną,
 •     PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 •     Profil Zaufany.

W razie wątpliwości i pytań związanych z wejściem nowego okresu zasiłkowego 2018/2019 prosimy o kontakt telefoniczny.
 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bank żywności - Czytaj więcej
 

Zobacz też…