MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

MOPS w Wołowie - strona startowa

UWAGA!

 

Od 1 lipca 2018r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie z dniem 1 lipca 2018 r. zostanie przeniesiony do budynku Basenu Miejskiego przy ul. Panieńskiej 4.

Dni i godziny otwarcia punktu pozostają bez zmian tj.

 

Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00
Wtorek: od godz. 12:00 do 16:00
Środa: od godz. 09:00 do 13:00
Czwartek: od godz. 12:00 do 16:00
Piątek: od godz. 09:00 do 13:00

 

 

 

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2018/2019

Świadczenie wychowawcze „500+” - okres 2018/2019
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej,a w przypadku wniosków składanych online od 1 lipca 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2018r.
w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2018r.
w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
w okresie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
w okresie od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 28 lutego 2019r.  

Komunikat z dnia 29.06.2018r. - Czytaj więcej
 

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. (M.P. poz. 514) został ustanowiony rządowy program „Dobry start”, a szczegółowe warunki jego realizacji zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz. U. poz. 1061).  W Gminie Wołów obsługę wymienionego wyżej programu będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
 
RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START" - Czytaj więcej
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE
INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 SIERPNIA 2018r. W NASTĘPUJĄCE DNI  :

WTOREK   w godzinach od   8:00 do 16:00
ŚRODA      w godzinach od   7:30 do 15:30
PIĄTEK     w godzinach od   7:30 do 15:30

Wnioski dostępne będę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i na stronie internetowej www.mops.wolow.pl. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście (pok. nr 9 i 10 parter MOPS Wołów ul. Trzebnicka 6) lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić internetowo od 01.07.2018r. wykorzystując:

  •     ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  •     bankowość elektroniczną,
  •     PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  •     Profil Zaufany.

W razie wątpliwości i pytań związanych z wejściem nowego okresu zasiłkowego 2018/2019 prosimy o kontakt telefoniczny.
 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bank żywności - Czytaj więcej