MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Dokumenty Dodatki Mieszkaniowe

| Drukuj |

Składanie wniosków

 Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie przy ul. Trzebnickiej 6 w dziale dodatków mieszkaniowych w pokoju nr 9 na parterze budynku /nr tel. 71 384 51 94/.

Termin składania wniosków

Wnioski o dodatki mieszkaniowe składa się od 1 do 15 dnia miesiąca w dziale dodatków mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie w pokoju nr 9 na parterze budynku.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawcy powinni przedłożyć następujące podstawowe dokumenty :

 


 Do wniosku należy ponadto dołączyć:

  1. kserokopia faktury za energię elektryczną (za ostatni okres rozliczeniowy)
  2. kserokopia faktury za zimną wodę (opłacona za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
  3. kserokopia faktury za wywóz nieczystości płynnych (opłacona za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
  4. kserokopia dowodu wpłaty za nieczystości stałe (opłacone za miesiąc, w którym składany jest wniosek) 
  5. dokumenty potwierdzające dochody z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich osób wymienionych w deklaracji i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe , w tym :
  6. zaświadczenie o zarejestrowaniu oraz o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie  zdrowotne za ostatnie 3 miesiące – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku.