MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Aktualne kryteria

| Drukuj |

 

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE 
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

obowiązujące na okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019 

 • zasiłków rodzinnych: 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł

 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

Aktualne wysokości świadczeń rodzinnych:

okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019:

Zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł. na dziecko do ukończenia 18 roku życia;

 • 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł

 • z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł

 • z tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł na dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł na dziecko jednak nie więcej niż  o 160,00 zł na wszystkie dzieci

 • z tyt. wielodzietności: 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

 • z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko po 5 roku życia

 • z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł

 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 69,00 zł w związku z dojazdem do szkoły,

 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł w związku z zamieszkaniem w internacie

Pozostałe świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie: 1000,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 520,00 zł

Zasiłek dla opiekuna: 520,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne: 1477 zł (od 01.2018r.)