MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Zaproszenie do złożenia ofert

| Drukuj |

07.01.2020r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Postepowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro. Nazwa zadania: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie". 

05.01.2020r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. Postepowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro. Nazwa zadania: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie".

24.12.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie".

 10.12.2020r.

Informacja o treści złożonych ofert dot. zadania "Konsultacje psychologiczne w roku 2021".

27.11.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn" Konsultacje psychologiczne w 2021 roku". 

27.11.2020r.