MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Dobry Start

| Drukuj |

 

 1 lipca 2020r. rusza nabór wniosków elektronicznych o świadczenie „Dobry start” przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zachęcamy Państwa do składania wniosków przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 sierpnia 2020r. będzie można składać wnioski papierowe o świadczenie Dobry Start w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6 – wejście od ulicy Bema od strony stadionu (dawny hotel OSIR) od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30. W piątki wnioski nie będą przyjmowane.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka w instytucji realizującej świadczenie wychowawcze 500+ w danej gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.