MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Struktura organizacyjna

| Drukuj |

Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę 28 pracowników, w tym:

kierownik ośrodka - 1
z-ca kierownika ośrodka -1
główna księgowa -1
księgowość administracji – 2
pracownicy socjalni (teren) - 12
opiekunki domowe – 4
pracownik d/s świadczeń rodzinnych- 4
pracownicy d/s funduszu alimentacyjnego - 2
pracownik d/s dodatków mieszkaniowych/energetycznych-1
pracownik d/s administracyjnych-1
pracownik d/s przemocy w rodzinie-1

ponadto na podstawie umowy – zlecenia:

informatyk - 1
asystent rodziny-3
pracownik d/s porządkowych-1
opiekunki domowe-4

Osoby pełniące funkcje kierownicze:

Kierownik Ośrodka - mgr Elżbieta Krzykwa
Z-ca Ośrodka -mgr Danuta Tomków
Gł. Księgowa - mgr Jadwiga Ciźla