MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Pomoc pieniężna

| Drukuj |

POMOC PIENIĘŻNA

Ta forma pomocy społecznej obejmuje:

  • - zasiłki z ustawy o pomocy społecznej

  • - zasiłek stały,

  • - zasiłek okresowy,

  • - zasiłek celowy,

  • - specjalny zasiłek: okresowy i celowy,

  • - świadczenia rodzinne,

  • - zaliczka alimentacyjna

  • - składki na ubezpieczenia społeczne,

  • - składki na ubezpieczenie zdrowotne.