MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Skrzynka podawcza

| Drukuj |
Interesanci dysponujący własnym podpisem kwalifikowanym mogą już składać i odbierać dokumenty za pośrednictwem internetu, przy wykorzystaniu bezpiecznych technologii.
 
Aplikacja ESP spełnia wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565).