MOPS Wołów - ulica Trzebnicka 6, 56-100 Wołów

Zasiłek Pielęgnacyjny

| Drukuj |

 Komu przysługuje

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Kwota zasiłku

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, gdy osoba przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu.

Wniosek do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/