Aktualne kryteria

 

AKTUALNE KRYTERIA DOCHODOWE 
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie):

obowiązujące na okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019 

Aktualne wysokości świadczeń rodzinnych:

okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019:

Zasiłek rodzinny:

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Pozostałe świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie: 1000,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 520,00 zł

Zasiłek dla opiekuna: 520,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne: 1477 zł (od 01.2018r.)