Komunikat z dnia 29.06.2018r.

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2018/2019

Świadczenie wychowawcze „500+” - okres 2018/2019
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej,a w przypadku wniosków składanych online od 1 lipca 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2018r.
w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2018r.
w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
w okresie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
w okresie od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 28 lutego 2019r.  

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy – okres 2018/2019
 Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej,a w przypadku wniosków składanych online od 1 lipca 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018r.
w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
w okresie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres 2018/2019
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej,a w przypadku wniosków składanych online od 1 lipca 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2018r.
w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018r.
w okresie od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018r.


UWAGA !
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) PRZYJMOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCE DNI:

       WTOREK     w godzinach od 8:00 do 16:00          
ŚRODA     w godzinach od 7:30 do 15:30
PIĄTEK     w godzinach od 7:30 do 15:30