Ogłoszenie w sprawie składania wniosków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOWIE
INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 SIERPNIA 2018r. W NASTĘPUJĄCE DNI  :

WTOREK   w godzinach od   8:00 do 16:00
ŚRODA      w godzinach od   7:30 do 15:30
PIĄTEK     w godzinach od   7:30 do 15:30

Wnioski dostępne będę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i na stronie internetowej www.mops.wolow.pl. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście (pok. nr 9 i 10 parter MOPS Wołów ul. Trzebnicka 6) lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić internetowo od 01.07.2018r. wykorzystując:

  •     ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  •     bankowość elektroniczną,
  •     PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  •     Profil Zaufany.

W razie wątpliwości i pytań związanych z wejściem nowego okresu zasiłkowego 2018/2019 prosimy o kontakt telefoniczny.