Zaproszenie do złożenia ofert

21.10.2019r.

 Zaproszenie do złożenia ofert- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

28.10.2019r.

Informacja o treści złożonych ofert dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość wynosi powyżej 10.000 euro do 30.000 euro pn"Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi."