Ogłoszenie o zamówieniu

28.01.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie".

 

15.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie ".