Świadczenia opiekuńcze

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. świadczeniami opiekuńczymi są:
1.Zasiłek pielęgnacyjny
2.Specjalny zasiłek opiekuńczy
3.Świadczenie pielęgnacyjne